Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Eğitim sisteminin temel taşını oluşturan öğretmenlik, dünyanın her ülkesinde onurlu ve itibarlı meslekler arasında yer alır.
 
 
        Öğretmenlik, ülkemize ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakârlığın timsalidirler. Yeni nesilleri, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli yetiştiren öğretmenlerimizdir.
 
 
        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi muasır medeniyet seviyesi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister, daha gelişmiş bir demokratik hayata ve insan haklarına öğretmenler sayesinde ulaşabiliriz. Onlar bize, önyargısız bir dünyaya, bilim ve teknolojiye ahlaklı ve erdemli olmakla ulaşılabileceğini gösterirler. Bu durum öğretmenlerimize, çok özel ve büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluk; geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak, hayata hazırlamayı gerektirmektedir.
 
 
    Bu vesileyle, başta Başöğretmenimiz Atatürk olmak üzere, bugün aramızda olmayan tüm öğretmenlerimizi ve öğretmen şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü "nü, içtenlikle kutluyor ve aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.
 
                 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       İzzettin SEVGİLİ
                                                                                                                                                                                                  Etimesgut Kaymakamı